Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utredningsarbete/praktik med inriktning mot politisk kommunikation 30 hp

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som har en grundexamen inom t.ex. socialt arbete, statsvetenskap, arbetsvetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap etc. och vill fördjupa din kompetens och praktiska färdigheter som handläggare eller konsult med ansvar för kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete. Genomgående bedrivs kursen i ett praktikernära sammanhang, bl.a. genom att kursen avslutas med ett självständigt arbete som genomförs i nära kontakt med en offentlig organisation.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-06-12