Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetsvetenskap - förändringsarbete 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper om drivkrafter till förändringar i arbetslivet, orsaker till motstånd och olika strategier i förändringsarbetet. Lärande organisation och teorier för att systematiskt ta tillvara personalens erfarenheter och kompetens diskuteras. Detta kopplas till forskning om hur chefer och ledare kan arbeta med organisationsutveckling på olika sätt.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2017 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

HT 2018 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2017-11-20