Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kost, fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas grunderna inom folkhälsoarbete. I fokus står frågor kring kost/kostvanor, fysisk aktivitet och hälsa samt sambandet mellan dessa. I kursen belyses även närings- och arbetsfysiologi, hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet, samt hur folkhälsoarbete kan genomföras.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2017 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

VT 2018 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2017-11-20