Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Aktuell handikappvetenskaplig forskning 7,5 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge en översikt över aktuell nationell och internationell funktionshinderforskning samt att jämföra olika discipliners sätt att teoretiskt betrakta och praktiskt bedriva funktionshinderrelaterad forskning.

Kursen ingår även som delkurs i Magisterprogrammet i handikappvetenskap.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16