Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Handikappvetenskaplig teori 7,5 hp

Om kursen

Kursens syfte är att teoretiskt belysa handikappvetenskapens mångvetenskaplighet och olika grundläggande synsätt på funktionshinder. Kursens mål är att studenten ska kunna återge, analysera och jämföra aktuella handikappvetenskapliga synsätt och teoretiska modeller.

Kursen ingår även som delkurs i Magisterprogrammet i handikappvetenskap.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16