Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Funktionshinder - om kategorisering och diagnostisering 15 hp

Om kursen

Andelen barn och unga som fått en diagnos har ökat markant de senaste 20 åren. I kursen behandlas denna kategoriseringsutveckling ur flera vetenskapliga perspektiv. Innebörden av sociala kategorier, diagnoser, funktionsnedsättningar och funktionshinder samt deras förhållande sinsemellan problematiseras. Konsekvenser belyses ur såväl ett grupp- och samhällsperspektiv som i förhållande till individers identiteter, stigmatisering och delaktighet.

Kursen går delvis på distans men omfattar också sammantaget cirka tio campusförlagda träffar, varav tre är obligatoriska.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Campus Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 12115
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 3
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16