Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medier, kommunikation och livsstil 30 hp

Om kursen

I stora delar av världen har medieanvändning och medieinnehåll blivit en del av människors livsstilar och digitaliseringen är en av de stora utmaningarna i dagens samhälle. I denna kurs studeras mediernas roll i dagens samhälle och med ett speciellt fokus på livsstils- och välfärdsfrågor. Kursen består av fyra delkurser med perspektiv på livsstilar, riskkommunikation och det urbana mediesamhället. Kurserna varvar teori med praktiska tillämpningar. De fyra delkurserna om vardera 7,5 hp är: Den medierade livsstilen, Medier, risker och osäkerhet, Medier och den urbana staden samt Projektarbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-11-16