Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medier, risker och osäkerhet 7,5 hp

Om kursen

Vi konfronteras dagligen med information om möjliga risker och hot som vi måste förhålla oss till på individ- och samhällsnivå. Denna information är nästan uteslutande medierad och inom ramen för denna kurs studeras mediernas roll och betydelse vid risker och osäkerhet med särskilt fokus på hälso-, livsstils- och välfärdsfrågor. Utifrån ett ”community studies”-perspektiv behandlas globala utmaningar, som exempelvis klimatförändringar, migration, digitala system och hälsorisker. Kursen varvar teori med praktiska tillämpningar.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Internet, 25%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 12128
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16