Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Psykologi inriktning hälsa (61-90) 30 hp

Om kursen

I denna kurs får studenterna fördjupade kunskaper i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod och analys. Dessa kunskaper är nödvändiga för att förstå och kritiskt kunna analysera psykologisk forskning. Vidare ingår ett eget valt fördjupningsområde. Kursen avslutas med att studenterna förbereder och genomför ett empiriskt arbete under huvudhandledning av disputerade lärare. Arbetet dokumenteras i enlighet med riktlinjer för dokumentation av vetenskapliga arbeten samt diskuteras på ett seminarium som avslutar kursen.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa i fristående kurser, från grundnivå till magisternivå. Dessutom har vi en forskarutbildning inom området Hälsa och Livsstil. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. I vår lärarstab ingår välrenommerade professorer och forskare inom områden såsom hälsa, välbefinnande, meditation och kognition. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 12140
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Psykologi inriktning hälsa (1-60) 60 hp eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 15%, högskoleprov 15% och högskolepoäng 70%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16