Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Psykologi inriktning idrott och motion (1-30) 30 hp

Om kursen

Intresserar du dig för människor och deras tankar, känslor och beteenden i samband med idrott och motion? Vill du arbeta med människor och grupper för att få dem att prestera, utvecklas och må bra? I så fall är den här kursen ett första bra steg för dig! I den här kursen studeras grunderna i psykologi med inriktning mot idrott och motion. Först introduceras du till det psykologiska ämnesområdet genom psykologiska begrepp, teorier, metoder och problemställningar, som sedan förankras i det idrotts- och motionspsykologiska fältet med fokus på idrottares och motionärers prestation och välbefinnande. Kursen behandlar centrala begrepp och fenomen som exempelvis motivation, självförtroende och stresshantering samt ledarskap och grupputveckling.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i landet där du kan läsa psykologi inriktning idrott och motion i både fristående kurser och program, från grundnivå hela vägen upp till forskarutbildning. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. Med vår kvalificerade lärarstab som leds av internationellt och nationellt välrenommerade professorer och forskare, vår forskarutbildning i Hälsa och Livsstil och tillämpade utbildning till idrottspsykologisk rådgivare satsar vi på att säkra vår position som ett av Nordens ledande lärosäten inom idrott- och motionspsykologi. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16