Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetspsykologi och hälsa 15 hp

Om kursen

I kursen behandlas olika förhållanden i arbetslivet, vilka kan påverka människors hälsa och välbefinnande, samt vikten av balans mellan arbete och fritid. Särskilt betonas dagens moderna arbetsvillkor och psykosociala faktorer i arbetsmiljön såsom stress, arbetsglädje, motivation, men även fysisk aktivitet och andra livsstilsrelaterade omständigheter kopplat till hälsa berörs. Kursen kommer även beröra hur organisatorisk struktur, kultur, och ledarskap påverkar individen och arbetsgruppen. Kursen syftar vidare till att med utgångspunkt i arbetsanalys och personbedömning lägga grunderna för en diskussion om ”rätt person på rätt plats” som en av förutsättningarna för produktivitet, välbefinnande och ett gynnsamt rekryteringsarbete.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa i fristående kurser, från grundnivå till magisternivå. Dessutom har vi en forskarutbildning inom området Hälsa och Livsstil. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. I vår lärarstab ingår välrenommerade professorer och forskare inom områden såsom hälsa, välbefinnande, meditation och kognition. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2017 (Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 12120
 • Startar Vecka 35
 • Undervisningstid eftermiddag
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppen
 • Anmälan senast 18 april 2017

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2016-11-07