Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsopsykologi 7,5 hp

Om kursen

I kursen studeras hur inre och yttre faktorer (exempelvis personliga egenskaper, socioekonomisk status, psykosocial arbetsmiljö, stress) påverkar människors hälsobeteenden (såsom fysisk aktivitet) vilka i sin tur påverkar såväl psykologiskt välbefinnande som fysisk hälsa. Vidare beaktas modeller som beskriver sociala och psykologiska faktorers gemensamma bidrag till hälsa och ohälsa, effekterna av värdegrund och förhållningssätt, samt mekanismerna bakom beteendeförändringar. Studenten får även möjlighet att fördjupa sig inom ett eget valt område inom det hälsopsykologiska forskningsfältet.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa i fristående kurser, från grundnivå till magisternivå. Dessutom har vi en forskarutbildning inom området Hälsa och Livsstil. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. I vår lärarstab ingår välrenommerade professorer och forskare inom områden såsom hälsa, välbefinnande, meditation och kognition. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16