Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sociologi (1-30) 30 hp

Om kursen

I kursen studeras människans sociala beteende och förhållandet mellan individen och det omgivande samhället. Kursen är en introduktion till sociologi med en socialpsykologisk inriktning och omfattar såväl teori som tillämpning. Sociologiska och socialpsykologiska frågor och undersökningsmetoder presenteras och syftar till analys och förståelse av det samtida samhället och dess förändringar. I kursen presenteras olika tillvägagångssätt för datainsamling såsom enkät, observation, intervju och livsberättelse. Dessutom behandlas hur sociologisk och socialpsykologisk kunskap skapas i mötet mellan empiriska data och teorier.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 12127
 • Startar Vecka 35
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppen
 • Anmälan senast 18 april 2017

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2016-11-07