Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välfärd, välbefinnande och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar, utifrån sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, hur framväxten av välfärd får betydelse för hälsa och välbefinnande i samhället, för olika grupper och för olika individer. Kursen behandlar ojämlika förutsättningar i välfärdssamhället för hälsa och välbefinnande utifrån villkor som sociala relationer och tillhörighet, social klass, etnicitet samt genus och intersektionella aspekter. Ett fokus kommer att vara hur vi konstruerar förståelse kring hälsa och sjukdom och hur tidigare sjukdomar minskar i antal och ”försvinner” medan nya ”uppstår”. Dessutom behandlas den medicinska diagnosens centrala roll i vår tids förståelse av lidande och hur den skapar ordning, förklarar sjukdom och pekar ut behandling – men också speglar och skapar föreställningar om normalitet och avvikelse.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-03-06