Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nordiska välfärdsmodeller - framväxt, samtid och framtid 15 hp

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av välfärdsfrågor i ett nordiskt perspektiv. Kursen tar upp de nordiska välfärdssystemens historiska framväxt fram till dagens moderna samhälle och de utmaningar som finns i framtiden. I kursen jämförs skillnader och likheter mellan de nordiska systemen och med andra välfärdsmodeller i ett mer globalt perspektiv. Kursen har dessutom fyra temaområden: civilsamhället och sociala rörelsers betydelse för samhällsförändring och välfärd, mediesystem som en del av välfärden, arbete och näringslivs roll för välfärd, samt institutioners organisering av sociala skyddsnät.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-06-12