Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsoinnovation I - teori och metod 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ger dig fördjupande kunskaper om teorier och metoder inom hälsoinnovation. Kursen kommer att utveckla ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till aktuell forskning om hälsa och innovation med relevans för huvudområdena hälsa och livsstil, datateknik, företagsekonomi och industriell organisation.

De välfärdsutmaningar som samhället ställs inför i dag kräver tvärvetenskaplig kunskap om hälso- och livsstilsrelaterade frågor. Som masterstudent kan du ingå i tvärvetenskapliga forskningsprojekt och bidra till forskningsproduktion genom ditt examensarbete.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2019 (Distans/Campus Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16