Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsoinnovation II - perspektiv 7,5 hp

Om kursen

Hälsoinnovationer utvecklas i mötet mellan olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter och syftar till att utveckla och påverka människors möjlighet att bibehålla och främja sin hälsa liksom att förebygga ohälsa. I kursen ingår ett självständigt arbete som används som utgångspunkt för fördjupad analys av vilka forskningsfrågor som är möjliga och relevanta att ställa i syfte att utveckla kunskapsområdet hälsoinnovation i förhållande till samhällsutmaningar.

Målet med kursen är att studenten genom olika perspektiv på hälsoinnovation utvecklar fördjupade insikter samt ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till praktisk tillämpning av hälsoinnovationer med relevans för huvudområdena Hälsa och Livsstil, Datateknik, Företagsekonomi och Industriell organisation.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2019 (Distans/InternetHalmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16