Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv 15 hp

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att studera frågor som handlar om relationen mellan hälsa, livsstil och välfärd utifrån ett inter- och mångkulturellt samhälle och med speciellt ett nordiskt perspektiv. I kursen ingår studier av frågor som inkludering, exkludering, delaktighet och relationer mellan olika grupper. Kursen behandlar dessutom interkulturell kommunikation som exempelvis kommunikationsmönster på olika nivåer, medietillgång och medievanor och kopplingen till kulturell identitet. Teorier och fallstudier som utgår från tvärvetenskapliga perspektiv på social hållbarhet, mångkulturalitet, interkulturell kommunikation, samt samhällets betydelse för välfärd och hälsa är en del av kursen.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-06-12