Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetsorganisation och arbetsmiljö 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskaper om och förmåga att hantera frågor som är kopplade till hur chefer och ledare arbetar med arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa på såväl organisations- som grupp- och individnivå. Studenten ska också utveckla kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16