Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Den ojämlika hälsan 7,5 hp

Om kursen

I kursen diskuteras olika villkor som var och en för sig men också tillsammans påverkar möjligheter och hinder för hälsa. Kursen behandlar också begreppet hälsa i relation till genus, sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Därtill behandlas välfärdssamhällets betydelse för levnadsvillkor, levnadsvanor, livsstil och hälsa.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Campus Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 12107
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid dagtid
 • Antal obligatoriska sammankomster 2
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller annat relevant ämne för utbildningen.
 • Urvalsregler
  Högskolepoäng 100%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16