Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Psykologi inriktning idrott och motion (61-90) 30 hp

Om kursen

I denna kurs får studenterna fördjupade kunskaper inom såväl den kvantitativa som kvalitativa forskningsmetodiken. Dessa kunskaper är nödvändiga för att förstå och kritiska kunna tolka idrotts- och motionspsykologisk forskning. Vidare ges möjlighet att studera ett eget valt fördjupningsområde. Kursen avslutas med att studenterna genomför och utvärderar ett eget forskningsarbete inom det idrotts- och motionspsykologiska ämnesområdet under huvudhandledning av disputerade lärare.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i landet där du kan läsa psykologi inriktning idrott och motion i både fristående kurser och program, från grundnivå hela vägen upp till forskarutbildning. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. Med vår kvalificerade lärarstab som leds av internationellt och nationellt välrenommerade professorer och forskare, vår forskarutbildning i Hälsa och Livsstil och tillämpade utbildning till idrottspsykologisk rådgivare satsar vi på att säkra vår position som ett av Nordens ledande lärosäten inom idrott- och motionspsykologi. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 12141
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Psykologi inriktning idrott och motion (1-60) 60 hp eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 15%, högskoleprov 15% och högskolepoäng 70%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16