Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete - psykologi inriktning idrott och motion 15 hp

Om kursen

I denna kurs får du möjlighet att studera ett eget valt fördjupningsområde. Du genomför och utvärderar ett eget forskningsarbete inom det idrotts- och motionspsykologiska ämnesområdet under huvudhandledning av disputerade lärare. Våra utbildningar har stark anknytning till det omgivande samhället och som student hos oss har du stora möjligheter till samarbeten och projekt tillsammans med idrottsföreningar, klubbar och förbund.

Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i landet där du kan läsa psykologi inriktning idrott och motion i både fristående kurser och program, från grundnivå hela vägen till forskarutbildning. Med vår kvalificerade lärarstab som leds av internationellt och nationellt välrenommerade professorer och forskare, med vår Forskarutbildning i hälsa och livsstil och med vår tillämpade utbildning till idrottspsykologisk rådgivare satsar vi på att säkra vår position som ett av Nordens ledande lärosäten inom idrott- och motionspsykologi.

Kursen rekommenderas som en del i en magisterexamen. För att kunna ta ut en magisterexamen vid Högskolan i Halmstad behöver du 60 hp på avancerad nivå varav 45 hp inom huvudområdet psykologi. Parallellt med ditt examensarbete kan du exempelvis läsa kursen Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare 30 hp. Den kursen lägger fokus på att arbeta tillämpat med en individuell idrottare, baserad på kunskap om teoridriven praktik, etiskt korrekta normer samt grundläggande tekniker inom kommunikation. För frågor kring kursutbud eller om vägen mot magisterexamen, var vänlig kontakta studierektor linette.tornqvist@hh.se eller examinator urban.johnson@hh.se.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 25%)
 • Anmälningskod 12143
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Psykologi inriktning idrott och motion (1-90) 90 högskolepoäng eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Högskolepoäng 100%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16