Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välfärdsmodeller i Norden 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om välfärdsbegreppets praktiska innebörd och idéhistoria med fokus på det nordiska välfärdssamhällets historiska framväxt, samtida karaktär och framtida utmaningar. Likheter och skillnader mellan olika välfärdssystem i tid och rum studeras genom olika teoretiska modeller som berör förutsättningar för skapandet av välfärd, resursfördelning, demokrati och socialt deltagande. Vidare studeras även vilka konsekvenser organiseringen och institutionaliseringen av välfärden får för individer och grupper kring områden som hälsa, livsstil, rättvisa och jämlikhet.

Kursen handlar dessutom om välfärdens framväxt och utveckling genom fyra olika temaområden: välfärdens institutionella organisering i form av sociala skyddsnät och andra rättigheter; arbetslivets, lönearbetets och näringslivets roll i välfärden; mediepolitikens roll i form av exempelvis public service, presstöd och initiativ för att överbrygga digitala klyftor; samt civilsamhällets med betoning på sociala rörelsers betydelse för samhällsförändring och välfärd.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16