Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om mångfald i välfärdssamhället utifrån ett nordiskt perspektiv men med kopplingar både till lokala och globala förhållanden och frågor som berör hälsa och livsstil i relation till ett socialt hållbart samhälle.

Utgångspunkten är den nordiska välfärdsmodellen och dess förutsättningar för att implementera individers möjligheter till social inkludering. Kursen behandlar dessutom kommunikationsmönster på olika nivåer och dess betydelse för dels förståelsen av ett samhälle med kulturell mångfald, dels hur kommunikation kan bidra till hälsa eller ohälsa. Perspektiv och teorier om social hållbarhet, mångkulturalitet, kommunikation samt samhällets betydelse för välfärd och hälsa ingår i kursen.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16