Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nya utmaningar i välfärdssamhället 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om flera aspekter av välfärdssamhällets utmaningar och risker med utgångspunkt från de nordiska välfärdssystemen och relationen till hälsa och livsstil. I kursen ingår studier av hur utmaningar och risker kan bemötas genom kunskap, resurser, information, kommunikation och politiska beslut på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Kursen utgår från nordiska förhållanden i relation till hur utmaningar och risker dels är sammanvävda med globala processer, dels villkoras av och hanteras i lokala kontexter. Teorier om risker, riskperception, risk- och kriskommunikation, globalisering, social sammanhållning och samhällets betydelse för välfärd och hälsa behandlas utifrån olika perspektiv.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16