Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetets innovationer i välfärdssamhället 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om vad som kännetecknar nordiska modeller för ledning och organisering av arbete. Dessutom finns fokus på hur nya modeller påverkar och anpassas till den nordiska kontexten, samt hur nordiska modeller anpassas till den globala kontexten. I kursen studeras också hur nordiska modeller och nya internationella modeller för arbetsorganisation påverkar organisationers innovativa förmåga och arbetsmiljö. Vidare tar kursen upp hur organisationer kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling genom innovationskapande processer och hur detta relaterar till hälsa och livsstil. Hållbar utveckling innefattar tre delar - ekonomisk, social och ekologiskt hållbarhet. I denna kurs ligger fokus på den social hållbarhet som innebär att individer har rimliga livsvillkor och utkomstmöjligheter och är delaktiga i samhället. Studier av digitala innovationer, i form av sociala och kommunikativa innovationers roll för såväl hälsa och livsstilar är också en del av kursens innehåll.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12150
 • Startar Vecka 50
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Engelska 6 samt 90 hp i ett huvudområde.
 • Urvalsregler
  Högskolepoäng 100%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppen
 • Anmälan senast 18 april 2017

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2016-11-07