Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare med grupper i idrottsrörelsen och arbetslivet 30 hp

Om kursen

Denna tillämpade kurs på avancerad nivå ämnar hjälpa studenter att tillämpa sina teoretiska, sociala och idrottspsykologiska kunskaper i handledd praktik som idrottspsykologiska rådgivare med ett idrottslag eller en grupp i näringslivet. Kursen består av interaktiva föreläsningar, seminarier, workshops och handledning som alla är ämnade att underlätta förberedelser för och genomförande av en sex månaders intervention i en idrotts- eller företagskontext. Särskild tonvikt kommer att ligga på överförandet av kompetenser mellan idrotts- och företagskontexter. Efter genomgången kurs ska studenten kunna tillhandahålla psykologiska tjänster till lag/grupper.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i landet där du kan läsa psykologi inriktning idrott och motion i både fristående kurser och program, från grundnivå hela vägen upp till forskarutbildning. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. Med vår kvalificerade lärarstab som leds av internationellt och nationellt välrenommerade professorer och forskare, vår forskarutbildning i Hälsa och Livsstil och tillämpade utbildning till idrottspsykologisk rådgivare satsar vi på att säkra vår position som ett av Nordens ledande lärosäten inom idrott- och motionspsykologi. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16