Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Statsvetenskap 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper inom statsvetenskapliga områden samt förmågan till kvalificerad statsvetenskaplig analys. Kursen behandlar olika statsvetenskapliga forskningstraditioner och inriktningar. Ett viktigt moment är att analysera och granska aktuell forskning inom politisk kommunikation. Kursen avslutas med ett vetenskapligt uppsatsarbete.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16