Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Statsvetenskap (1-30) 30 hp

Om kursen

Frågor om makt, inflytande och demokrati står i centrum för statsvetenskapen. I denna grundläggande kurs får du kunskaper om hur politiska institutioner som parlament och partier fungerar i olika länder, och hur den offentliga makten utövas i samhället. Du stiftar bekantskap med olika idéer om hur ett gott samhälle kan se ut, där frågor om bland annat rättvisa, frihet, jämlikhet och jämställdhet är av stor betydelse. Ett annat viktigt moment behandlar den internationella politiken med fokus på konflikter, säkerhets- och utvecklingsfrågor.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 21107
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 21107
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16