Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Statsvetenskap (31-60) 30 hp

Om kursen

I kursen läser du politisk filosofi som bland annat problematiserar demokratiteorier och politiska ideologier. Ett annat moment är jämförande analys av länder och politiska institutioner. Dessutom introduceras du i olika statsvetenskapliga forskningsmetoder med vilka du själv ska kunna lägga upp och genomföra egna undersökningar. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete om 7,5 hp.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmäl dig nu!

VT 2020 (Halmstad, 100%)

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16