Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Statsvetenskap (61-90) 30 hp

Om kursen

I kursen lär du dig kritiskt granska och vetenskapligt värdera aktuell statsvetenskaplig forskning, samt får möjligheter till fördjupning genom specialstudier av forskningsläget inom ett självständigt valt område. Dessutom får du träning i metoder som används inom olika typer av undersökningar inom statsvetenskapen. Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2018 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

VT 2018 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

VT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2017-11-20