Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kost, fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas grunderna inom folkhälsoarbete. I fokus står frågor kring kost/kostvanor, fysisk aktivitet och hälsa samt sambandet mellan dessa. I kursen belyses även närings- och arbetsfysiologi, hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet, samt hur folkhälsoarbete kan genomföras.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16