Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Folkhälsovetenskap 15 hp

Om kursen

Denna kurs ger en bred introduktion i ämnet folkhälsovetenskap. Den riktar sig till dig som är intresserad av livsstils- och hälsofrågor och vill arbeta med hälsa i en befolkning på olika nivåer. Hur hälsan ser ut i olika grupper i vårt samhälle samt faktorer som är av betydelse för att behålla och förbättra hälsa och livskvalitet ingår i kursen. Dessutom studeras hälsofrämjande faktorer och hälsorisker i samhället både globalt och nationellt.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-06-12