Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsofrämjande strategier 15 hp

Om kursen

I denna kurs studeras teorier och metoder för att utforma och utvärdera folkhälsoprojekt riktat till olika befolkningsgrupper sam en introduktion till hälsoekonomi.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-03-06