Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Funktionshinder - identitet, kultur och hälsa 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser olika åldersgruppers erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning. Särskilt fokuseras skolålder, vuxenblivande och åldrande. Frågor om kultur, hälsa och levnadsvillkor behandlas ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Inifrånperspektiv och frågor om identitet löper som en röd tråd genom kursen.

Kursen ingår även som delkurs i Magisterprogrammet i handikappvetenskap.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-11-16