Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Funktionshinder - om delaktighet och egenmakt 15 hp

Om kursen

Personer med funktionsnedsättning finner sig inte längre i att andra bestämmer över deras liv. I kursen definieras empowerment och begrepp som delaktighet, inkludering, brukarinflytande och ”egenorganiserad verksamhet” diskuteras och analyseras ur såväl ett inifrån- som ett samhällsperspektiv. Vidare belyses relationen mellan synsätt på och förutsättningar för delaktighet i samhället.

Kursen går delvis på distans men omfattar också sammantaget cirka tio campusförlagda träffar, varav tre är obligatoriska.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2018 (Distans/Campus Halmstad, 50%)
 • Anmälningskod 22106
 • Startar Vecka 03
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Inställd

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-06-12