Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Funktionshinder - om demokrati och rättigheter 7,5 hp

Om kursen

Kursen har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter i relation till funktionshinder. I kursen behandlas särskilt internationella riktlinjer och konventioner, såsom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i förhållande till det svenska välfärdssystemet samt betydelsen av dessa i relation till de livsvillkor som råder för människor med olika funktionsnedsättningar.

Kursen är delvis internetbaserad men omfattar också tre campusförlagda träffar, varav två är obligatoriska

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16