Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lean kommunikation - med perspektiv på hållbarhet, organisationer och intressenter 30 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter gällande kommunikationens betydelse för organisationer, internt och externt.

Kursen tar upp aspekter, gällande kommunikation, i relation till hållbar utveckling, lika villkor, resurseffektivitet, strategiska val och överväganden gällande form och innehåll. Du ges möjlighet att använda dina färdigheter i att gestalta budskap riktade till grupper av intressenter; och i ett moment genomföra ett mindre projektarbete avseende en organisations kommunikationsarbete.

Mycket av undervisningen kommer att bedrivas via internet genom exempelvis föreläsningar och webbinarier. Detta blandas med regelbundna träffar på campus.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 22112
 • Startar Vecka 03
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  60 hp i humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 15%, högskoleprov 15% och högskolepoäng 70%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Inställd

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2016-11-07