Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Psykologi inriktning hälsa (31-60) 30 hp

Om kursen

Kursen är uppdelad i fyra delkurser och ger en fördjupning inom områdena kognition, positiv psykologi och hälsa, och vetenskaplig metod. I delkursen Kognition studeras kognitiva fenomen, som exempelvis tänkande, minne, problemlösning och beslutsfattande. Delkursen positiv psykologi och hälsa behandlar exempelvis emotionell intelligens, flow, mindfulness och det positiva självet. I metodkursen ges grunderna för vetenskaplig forskning och som avslutning på kursen genomförs ett vetenskapligt uppsatsarbete.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa i fristående kurser, från grundnivå till magisternivå. Dessutom har vi en forskarutbildning inom området Hälsa och Livsstil. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. I vår lärarstab ingår välrenommerade professorer och forskare inom områden såsom hälsa, välbefinnande, meditation och kognition. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 22117
 • Startar Vecka 03
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Psykologi inriktning hälsa (1-30) 30 hp eller Psykologi (1-30) 30 hp eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Inställd

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16