Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60) 30 hp

Om kursen

I denna kurs studeras hur människor tänker och hanterar information samt hur detta kan påverka våra prestationer och beteenden inom idrott, fysisk aktivitet och motion. I kursen får studenten tillämpa sina kunskaper inom idrotts- och motionspsykologi på olika fiktiva fall och i en tillämpad situation på fältet i form av att föreläsa för idrottare och motionärer om idrotts- och motionspsykologiska områden såsom motivation, självförtroende och stresshantering. Vidare studeras grunderna i vetenskaplig metod och som avslutning genomför, analyserar och dokumenterar studenten en vetenskaplig studie inom det idrotts- och motionspsykologiska området.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i landet där du kan läsa psykologi inriktning idrott och motion i både fristående kurser och program, från grundnivå hela vägen upp till forskarutbildning. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. Med vår kvalificerade lärarstab som leds av internationellt och nationellt välrenommerade professorer och forskare, vår forskarutbildning i Hälsa och Livsstil och tillämpade utbildning till idrottspsykologisk rådgivare satsar vi på att säkra vår position som ett av Nordens ledande lärosäten inom idrott- och motionspsykologi. Välkommen till oss!

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 22118
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Psykologi inriktning idrott och motion (1-30), 30 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16