Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välfärdssamhällets nya utmaningar 15 hp

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av välfärdssamhällets utmaningar och risker med utgångspunkt från de nordiska välfärdssystemen. I kursen studeras hur utmaningar och risker bemöts genom kunskap, resurser, information, kommunikation och politiska beslut. Dessa aspekter studeras utifrån olika nivåer från individ- till samhällsnivå. Risker, riskperception, risk- och kriskommunikation, globalisering, social sammanhållning samt samhällets betydelse för välfärd och hälsa studeras utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. I kursen ingår även en fallstudie av en av välfärdssamhällets nya utmaningar.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-06-12