Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välfärdssamhällets nya utmaningar 15 hp

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av välfärdssamhällets utmaningar och risker med utgångspunkt från de nordiska välfärdssystemen. I kursen studeras hur utmaningar och risker bemöts genom kunskap, resurser, information, kommunikation och politiska beslut. Dessa aspekter studeras utifrån olika nivåer från individ- till samhällsnivå. Risker, riskperception, risk- och kriskommunikation, globalisering, social sammanhållning samt samhällets betydelse för välfärd och hälsa studeras utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. I kursen ingår även en fallstudie av en av välfärdssamhällets nya utmaningar.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

VT 2018 (Halmstad, 50%)
 • Anmälningskod 22124
 • Startar Vecka 03
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  90 hp i ett samhällsvetenskapligt, vårdvetenskapligt, beteendevetenskapligt ämne eller annat ämnesområde med relevans för kursen.
 • Urvalsregler
  Högskolepoäng 100%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Inställd

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-06-12