Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbete och innovation i välfärdssamhället 15 hp

Om kursen

I denna kurs studerar du nordiska modeller för ledning och organisering av arbete med tonvikt på välfärdssektorn, samt hur nya organisationsmodeller påverkar och anpassas till den nordiska kontexten. Detta handlar bland annat om hur nordiska modeller och nya internationella modeller för arbetsorganisation påverkar organisationers innovativa förmåga, effektivitet och arbetsmiljö. Kursen tar även upp hur organisationer kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling genom innovationskapande processer. Bland annat studeras digitala innovationer, i form av sociala och kommunikativa innovationer, och som främjar engagemang och därmed den hållbara utvecklingen.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-06-12