Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbete och innovation i välfärdssamhället 15 hp

Om kursen

I denna kurs studerar du nordiska modeller för ledning och organisering av arbete med tonvikt på välfärdssektorn, samt hur nya organisationsmodeller påverkar och anpassas till den nordiska kontexten. Detta handlar bland annat om hur nordiska modeller och nya internationella modeller för arbetsorganisation påverkar organisationers innovativa förmåga, effektivitet och arbetsmiljö. Kursen tar även upp hur organisationer kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling genom innovationskapande processer. Bland annat studeras digitala innovationer, i form av sociala och kommunikativa innovationer, och som främjar engagemang och därmed den hållbara utvecklingen.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

VT 2018 (Halmstad, 50%)
 • Anmälningskod 22125
 • Startar Vecka 03
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  90 hp i ett samhällsvetenskapligt, vårdvetenskapligt, beteendevetenskapligt ämne eller annat ämnesområde med relevans för kursen.
 • Urvalsregler
  Högskolepoäng 100%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Inställd

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-06-12