Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sociologi (61-90) 30 hp

Om kursen

Kursens grundläggande tema är relationen mellan sociologisk teori och förståelsen av det moderna samhällets framväxt och förändringar. Viktiga sociologiska teorier och begrepps uppkomst och användningsområden behandlas. Skillnaderna mellan olika teori- och metodtraditioner inom ämnesområdet belyses också och ämnets olika perspektiv och möjliga tillämpningar på olika samhällsnivåer berörs. Samtida sociologilitteratur och teorier om genus, klass, etnicitet och sexualitet behandlas på kursen som avslutas med ett vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 22126
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Sociologi (1-60) 60 hp eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 15%, högskoleprov 15% och högskolepoäng 70%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16