Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa och arbetsliv

En stor arbetsmarknad för den som går ut med en kandidatexamen i pedagogik från Hälsopedagogiskt program 180 hp är företagshälsovården. Nedan följer en intervju med en student som idag arbetar inom området som hälsoutvecklare.

Att arbeta med främjande av hälsa inom företagshälsa

Anna Essbrant, hälsoutvecklare på Previa berättar om hur man arbetar med hälsofrämjande insatser inom företag och organisationer och vilka utmaningar som finns i detta.

Intervjuare: Jan Karlsson, lektor i pedagogik inriktning arbetsliv

Sidan uppdaterad 2018-06-12