Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi 180 hp

Om programmet

Intresserar du dig för människor och deras tankar, känslor och beteenden? Vill du arbeta med idrott, motion, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande för att få människor att prestera, må bra och utvecklas? I så fall är programmet med fokus på idrotts- och motionspsykologi rätt steg för dig.

Programmet har en tydlig profil på idrotts- och motionspsykologi. Det betyder att du får studera intressanta fenomen som gruppdynamik, personlighet, individens utveckling och tillämpad psykologi. Du får också lära dig grundläggande fysiologi, nutrition och träningslära samt hur fysisk aktivitet kan inverka på hälsan.
Undervisningen bedrivs via föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. All kurslitteratur är baserad på aktuell forskning och tillämpning inom det idrotts- och motionspsykologiska fältet. I samband med uppsatsskrivande får du möjlighet att samarbeta med föreningar, förbund eller med institutioner och personer som bedriver friskvård och motionsfrämjande projekt utanför Högskolan.
Det första året består av idrottsvetenskaplig grund med ämnen som folkhälsovetenskap, psykologi och pedagogik samt anatomi, fysiologi och närings- och träningslära. Det andra året fördjupas de teoretiska och tillämpade kunskaperna i ämnet idrotts- och motionspsykologi. Under det tredje året sker ytterligare fördjupning inom valt område. Sista terminen studeras tillämpning i coachning och ledarskap inom idrotts- och motionspsykologi och du genomför verksamhetsförlagda studier i form av praktik på valfri arbetsplats.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Som beteendevetare är du attraktiv inom flera olika fält på arbetsmarknaden som har människan som främsta fokus. Du kan till exempel arbeta med utbildning och utveckling av strategier för idrott, hälsa, motion och friskvård för personal inom det privata näringslivet såväl som inom den offentliga sektorn. Du kan även arbeta som idrottskonsulent inom förbund och föreningar eller hälso- och motionsinrättningar. Arbetsuppgifterna kan också handla om att utveckla mål och strategier för verksamheten i form av utbildning och fortbildning.

Övrigt
Programmet ger behörighet till masterprogram i hälsa och livsstil samt kurserna ''att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare I och II'', 30 hp + 30 hp

Innehåll

År 1
- Introduktion till idrotts- och motionspsykologi 15 hp
- Idrott, motion och hälsa i samhället, 15 hp
- Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion, 15 hp
- Motions- och hälsopsykologi, 7,5 hp
- Tvärvetenskapligt perspektiv på idrott och motion, 7,5 hp


År 2
Idrotts- och motionspsykologi 30 hp
- Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv, 7,5 hp
- Idrotts- och motionspsykologi i ett livsloppsperspektiv, 7,5 hp
- Socialpsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv, 7,5 hp
- Skador och ohälsosamma beteenden inom idrott och motion, 7,5 hp

Psykologi inriktning idrotts- och motionspsykologi (31-60) 30 hp
- Kognition och tillämpad idrott- och motionspsykologi, 15 hp
- Vetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp

År 3
Psykologi inriktning idrotts- och motionspsykologi (61-90) 30 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Examensarbete, 15 hp

Tillämpning, coaching och ledarskap inom idrotts- och motionspsykologi 30 hp
- Tillämpad idrotts- och motionspsykologi, 22,5 hp
- Verksamhetsförlagda studier, 7,5 hp

Sidan uppdaterad 2018-03-23