Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa 180 hp

Om programmet

Är du intresserad av medier och kommunikation kopplat till hälsa, och vill arbeta som till exempel kommunikatör eller medieproducent? Vårt medie- och kommunikationsvetenskapliga program ger dig en bred grund inom ämnet samt spetskompetens för att arbeta med hälsorelaterad kommunikation.

– När du läser Medie- och kommunikationsvetenskapligt program med inriktning hälsa, fördjupar du dig i medie- och kommunikationsvetenskap, med en unik profilering mot hälsa, livsstil och välfärdsfrågor.

– Kombinationen av medieanalys, strategisk kommunikationsplanering och produktion av medieinnehåll ger dig en bredd på framtidens arbetsmarknad inom kommunikationsbranschen.

– Som student på programmet får du möjlighet till internationella utbyten, men också nära kontakter med praktiker och branschrepresentanter lokalt och inom landet.

Utbildningen öppnar dörrar till många branscher och samhällssektorer. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning där du får kombinera teoretiska delar i huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap, med praktisk fördjupning i medieproduktion – samt specialkompetens i att kommunicera och analysera hälsorelaterade frågor i ett dynamiskt medielandskap.

Du utbildas till medie- och kommunikationsvetare men får även kunskap inom hälsa, välfärd och livsstil – områden som växer på arbetsmarknaden. Detta ger dig en både bred och djup utbildning. Genom den unika profilen ger utbildningen dig en särskild kompetens för att verka som till exempel kommunikatör eller medieproducent inom hälsoområdet.

Under utbildningens gång får du kontakter med arbetslivet, vilket gynnar din framtida karriär. Delar av utbildningen bedrivs i skarpa projekt i nära samverkan med organisationer och aktörer i det omgivande samhället. Du får också tillgång till en helt nybyggd mediemiljö som möjliggör kreativa och ämnesövergripande studentsamarbeten samt träning i att planera och producera olika former av medieinnehåll.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Efter programmet kan du arbeta som till exempel kommunikatör, medieanalytiker, medieproducent, omvärldsbevakare eller opinionsbildare. Ditt nästa jobb kan finnas i offentlig sektor eller inom såväl nationella som internationella företag och organisationer. Uppdragen kan till exempel handla om att planera och genomföra målgruppsundersökningar och kommunikationsinsatser, producera innehåll och analysera resultat och effekter. Du kan även arbeta som forskare (efter vidare studier/forskarexamen) inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Studier utomlands
Att studera utomlands ger dig upplevelser för livet. Du får möjlighet att utvecklas både på det akademiska och personliga planet. Du kan läsa kurser som inte finns i Halmstad och se på samhällsproblem från andra perspektiv än ditt eget. Samtidigt får du möjlighet att möta andra kulturer och kanske får du vänner för livet från världens alla hörn. Högskolan har samarbetspartners både inom och utanför Europa, där du har möjlighet till verksamhetsförlagda studier och avtal med flera universitet inom och utanför Europa, såsom Storbritannien, Holland, Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Australien och USA.

Termin 5 kan du välja att läsa utomlands. Under termin 4 möjliggörs också internationalisering lokalt och delar av kursutbudet ges på engelska.

Övrigt
Du kan välja att läsa en påbyggnadtermin (termin 7), som en språngbräda ut mot arbetslivet. Den ger möjlighet till en hel termins praktik genom verksamhetsförlagda studier.

Innehåll

Information saknas

HT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-20