Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 hp

Om programmet

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta på ledningsnivå med att utveckla och förändra organisationer, verksamheter och personalgrupper av olika slag. Beroende på huvudämne kan du lägga tonvikten vid socialt arbete och välfärdssektorn eller vid personalutveckling och arbetsliv.

Programmet syftar till att ge en bra grund för att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster, såväl offentliga som privata och ideella. Avsikten är att du ska tillägna dig grundläggande kunskaper om ledarskaps- och organisationsteorier, förändringsarbete samt ekonomi och arbetsrätt. När du söker utbildningen väljer du antingen arbetsvetenskap eller socialt arbete som huvudområde.

Socialt arbete riktar sig till dig som vill leda och organisera sociala verksamheter inom offentlig, privat och frivillig sektor, till stöd för personer i behov av stöd som äldre personer, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller andra utsatta grupper. Ämnet är mångvetenskapligt och till de centrala kunskapsområdena hör bland annat
välfärdsamhällets organisering och utveckling, teorier om mänskliga beteenden, sociala system, maktdimensioner och människors samspel samt teorier och metoder för socialt arbete.

Arbetsvetenskap handlar om hur arbetsplatser fungerar – hur organisering och processer i arbetslivet ser ut och går till. Till de centrala områdena inom arbetsvetenskap hör hur olika arbetsplatser är organiserade, hur arbetsmiljön påverkar vår hälsa samt på vilket sätt lärande i arbetslivet kan stimuleras för att utveckla individer och verksamheter. Frågor om kvinnors och mäns livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden samt arbetslivets krav på förnyelse och utveckling är andra viktiga områden.

Under hela utbildningen kopplas teori och praktik ihop genom att du får träffa yrkesverksamma, brukare och klienter samt ha kontakt med olika verksamheter. Oavsett huvudämne kan du under termin fem ge din utbildning en egen profil, antingen genom valfria kurser eller via verksamhetsförlagda studier som innebär att du får arbeta praktiskt inom en privat, offentlig eller ideell organisation. Till utbildningen hör också att skriva flera mindre rapporter samt ett examensarbete på kandidatnivå inom ditt huvudområde.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Framtida arbetsuppgifter med fokus på
ledarskaps- och organisationsfrågor finns både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du kan arbeta som anställd, konsult eller i eget företag. Har du läst arbetsvetenskap kan du exempelvis arbeta med personal- och kompetensutvecklingsfrågor. Är du inriktad på socialt arbete kan du arbeta med lednings- och utvecklingsuppdrag inom välfärdssektorn, exempelvis inom äldre- och handikappomsorg, missbruksvård eller andra verksamheter som riktar sig till utsatta grupper.

Studier utomlands
Högskolan har väletablerade utbyten med universitet i bland annat Storbritannien och USA.

Övrigt
Programmet ger behörighet till magisterprogram, inom Arbetsvetenskap alternativt Handikappvetenskap, som ges på Högskolan i Halmstad.

För att välja inriktning arbetsvetenskap eller inriktning socialt arbete se nedan.

Innehåll

År 1
Arbetsvetenskap (1-30) 30 hp alternativt Socialt arbete (1-30) 30 hp
Organisation, ledarskap och personalutveckling, I 30 hp

År 2
Arbetsvetenskap (31-60) 30 hp alternativt Socialt arbete (31-60) 30 hp
Organisation, ledarskap och personalutveckling II 30 hp

År 3
Verksamhetsförlagda studier alternativt valfri termin 30 hp
Arbetsvetenskap (61-90) 30 hp alternativt Socialt arbete (61-90) 30 hp

HT 2019 (Halmstad, 100%) inriktning arbetsvetenskap
 • Anmälningskod 12802
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

HT 2019 (Halmstad, 100%) inriktning socialt arbete
 • Anmälningskod 12803
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-03-23