Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 hp

Om programmet

Inriktningar:
- Arbetsvetenskap
- Socialt arbete

Organisering och ledning av arbete och välfärd är programmet för dig som vill arbeta på ledningsnivå med att utveckla och förändra
organisationer, verksamheter och personalgrupper av olika slag. Beroende på huvudämne kan du
lägga tonvikten vid personalutveckling och arbetsliv eller vid socialt arbete och välfärdssektorn.


Organisering och ledning av arbete och välfärd syftar till att ge en bra grund för att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster, såväl offentliga som privata och ideella. Avsikten är att du ska tillägna dig grundläggande kunskaper om ledarskaps- och organisationsteorier, förändringsarbete samt ekonomi och arbetsrätt. När du söker utbildningen väljer du antingen arbetsvetenskap eller socialt arbete som huvudområde.

Arbetsvetenskap handlar om hur arbetsplatser fungerar – hur organisering och processer i arbetslivet ser ut och går till. Tre grunder i arbetsvetenskap är arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö. Till dessa områden hör hur olika arbetsplatser är organiserade, hur arbetsmiljön påverkar vår hälsa samt på vilket sätt lärande i arbetslivet kan stimuleras för att utveckla individer och verksamheter. Frågor om kvinnors och mäns livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden samt arbetslivets krav på förnyelse och utveckling är andra viktiga områden.

Socialt arbete riktar sig till dig som vill leda och organisera sociala verksamheter inom offentlig, privat eller frivillig sektor för personer i behov av stöd, exempelvis äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller missbruksproblematik, eller andra utsatta grupper. Ämnet är mångvetenskapligt och till de centrala kunskapsområdena hör bland annat välfärdssamhällets organisering och utveckling, teorier om mänskliga beteenden, sociala system, maktdimensioner och människors samspel samt teorier och metoder för socialt arbete.

Under hela utbildningen kopplas teori och praktik ihop. Inom socialt arbete får du träffa brukare och klienter samt ha kontakt med olika verksamheter. Oavsett huvudämne kan du under termin fem ge din utbildning en egen profil, antingen genom valfria kurser eller via verksamhetsförlagda studier som innebär att du kan förlägga delar av dina studier inom privat, offentlig, eller ideell organisation där du får möjlighet att delta i det praktiska arbetet. Till utbildningen hör också att skriva flera mindre rapporter samt ett examensarbete på kandidatnivå inom ditt huvudområde.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Framtida arbetsuppgifter med fokus på ledarskaps- och organisationsfrågor finns både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du kan arbeta som anställd, konsult eller i eget företag. Har du läst arbetsvetenskap kan du exempelvis arbeta med organisations­utveckling eller personal- och kompetensutvecklingsfrågor. Är du inriktad på socialt arbete kan du arbeta med lednings- och utvecklingsuppdrag inom välfärdssektorn, exempelvis inom äldre- och handikappomsorg, missbruksvård eller andra verksamheter som riktar sig till utsatta grupper.

Studier utomlands
Högskolan har väletablerade utbyten med universitet i bland annat Storbritannien och USA.

Övrigt
Programmet ger behörighet till magisterprogram i nordisk välfärd och till master i hälsa och livsstil som båda ges på Högskolan i Halmstad.

För att välja inriktning arbetsvetenskap eller inriktning socialt arbete se nedan.

Innehåll

År 1
Arbetsvetenskap (1-30) 30 hp alternativt Socialt arbete (1-30) 30 hp (termin 1)

Arbetsvetenskap 1-30 (termin 1)
Arbetsvetenskapens grunder 7,5 hp
Arbetsliv i förändring 7,5 hp
Vetenskapsteori och metodologi 15 hp

Socialt arbete 1-30 (termin 1)
Introduktion till socialt arbete 7,5 hp
Välfärdssektorns organisering och utveckling 7,5 hp
Vetenskapsteori och metodologi 15 hp

Organisation, ledarskap och personalutveckling, I 30 hp (termin 2)
Organisationsteori 7,5 hp
Arbetsrätt 7,5 hp
Ledarskap och grupprocesser 7,5 hp
Ekonomistyrning ur ett organisatoriskt perspektiv 7,5 hp

År 2
Organisation, ledarskap och personalutveckling II 30 hp (termin 3)
Kommunikativa perspektiv i organisationer 7,5 hp
Förändringsarbete 7,5 hp
Vetenskapligt arbete 7,5 hp
Lärande organisation och kompetensförsörjning 7,5 hp

Arbetsvetenskap (31-60) 30 hp alternativt Socialt arbete (31-60) 30 hp (termin 4)
Arbetsvetenskap (31-60)
Arbetets marknad 7,5 hp
Arbetsorganisation och arbetsmiljö 7,5 hp
Arbete, miljö och socialt ansvarstagande 7,5 hp
Arbetsrätt II 7,5 hp

Socialt arbete (31-60)
Teoretiska perspektiv p socialt arbete, 15 hp
Juridik för det sociala arbetet, 15 hp

År 3
Verksamhetsförlagda studier alternativt valfri termin 30 hp (termin 5)
Arbetsvetenskap (61-90) 30 hp alternativt Socialt arbete (61-90) 30 hp (termin 6)

Arbetsvetenskap (61-90)
Centrala arbetsvetenskapliga teorier, 7,5 hp
Metod och metodologi, 7,5
Uppsats, 15 hp

Socialt arbete (61-90)
Fördjupning i socialt arbete, 7,5 hp
Fördjupning i vetenskapliga metoder, 7,5 hp
Vetenskapligt arbete, 15 hp

HT 2019 (Halmstad, 100%) inriktning arbetsvetenskap
 • Anmälningskod 12802
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marielle Wall
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

HT 2019 (Halmstad, 100%) inriktning socialt arbete
 • Anmälningskod 12803
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marielle Wall
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-03-23