Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp

Om programmet

Utövar du idrott på elitnivå eller har du en ambition att kunna göra det? Vill du förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du satsar på din idrott? Hos oss kan du gå en utbildning som förbereder dig för en elitidrottskarriär, men även för livet efter idrottskarriären.

Utbildningen syftar till att du ska utveckla kunskaper inom idrottsrelaterade områden såsom idrottspsykologi, idrottsbiomekanik och idrottsfysiologi. Att satsa på en elitidrottskarriär ställer höga kunskapskrav på dig som idrottare. Att ha kännedom om effektiva träningsmetoder, veta hur träning kan planeras, hur återhämtning kan ske, hur stress i samband med tävling kan hanteras och vad som är viktigt under en skadeperiod är exempel på områden som är viktiga i elitidrottsutövandet. Genom förmåga att applicera dessa kunskaper på ditt idrottande, ges förutsättningar för ett långsiktigt hälsosamt och hållbart elitidrottsutövande. Dessutom syftar utbildningen till att utveckla kunskaper som kan användas inom andra karriärer vid sidan om, och efter, idrottskarriären. Detta gör du dels genom att överföra de idrottsrelaterade kunskaperna till andra områden, dels genom att läsa kurser som berör till exempel utveckling av individer, grupper och organisationer samt grunder inom ämnen som ekonomi, juridik och strategisk kommunikation. Dessa kunskaper är dessutom användbara i det professionella idrottsutövandet.
Under utbildningstiden finns förutsättningar för dig att bedriva träning i närområdet. Vi har valt att lägga motsvarande tre års studier över en fyraårsperiod samt filma alla föreläsningar för att skapa ett flexibelt upplägg och goda möjligheter för dig att bedriva träning och tävlingsverksamhet vid sidan av studierna. Under utbildningen läser du dessutom tillsammans med idrottare från olika idrotter vilket skapar en unik lärmiljö med goda möjligheter till värdefulla erfarenhetsutbyten, både akademiskt och idrottsligt.

Examen
Kandidatexamen


Arbetsområden
Utbildningen ger dig goda förutsättningar att vara verksam som professionell idrotts­utövare. Dessutom är idrottsbranschen en stor industri med många spännande arbetsuppgifter. Utbildningens unika inriktning på idrott och arbetsliv ger dig förutsättningar för att arbeta med att utveckla såväl dig själv som andra individer, grupper och organisationer inom och utanför idrotten.

Övrigt
Studietakt 75 procent.

Om du inte uppfyller behörighetskraven men vill åberopa reell kompetens se instruktioner i dokumentet under rubriken Ladda ned i högermarginalen.

Innehåll

År 1
Karriärutveckling inom elitidrott 15 hp
Anatomi och biomekanik inom idrott 7,5 hp
Fysiologi och nutrition inom idrott 15 hp
Träningsplanering - teori och praktik 7,5 hp

År 2
Idrottspsykologi inriktning prestation 7,5 hp
Hållbar och hälsosam elitidrottskarriär 15 hp
Företagsekonomiska grunder 7,5 hp
Entreprenörskap och affärsutveckling med inriktning idrott 7,5 hp
Juridisk grundkurs i idrottsjuridik 7,5 hp

År 3
Ledarskap och arbetsorganisation inom idrott och arbetsliv 7,5 hp
Utveckling av individ inom idrott och arbetsliv 7,5 hp
Grupputveckling inom idrott och arbetsliv 7,5 hp
Strategisk kommunikation 7,5 hp
Vetenskapsteori 15 hp

År 4
Forskningsmetod 7,5 hp
Examensarbete - idrottsvetenskap 15 hp
Verksamhetsförlagda studier 7,5 hp
Att förstå och arbeta med mångfald 7,5 hp
Idrottarens karriär i en mångkulturell värld 7,5 hp

HT 2019 (Halmstad, 75%)
 • Anmälningskod 12804
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Till utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp tillämpas ett alternativt urval till en tredjedel av platserna. Övriga platser fördelas jämnt mellan betyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet baseras på idrottsmeriter, som ska kunna styrkas med dokumentation, och plan för fortsatt idrottsutövande på professionell nivå. För att kunna vara med i denna urvalsgrupp måste den sökande skicka in ett personligt brev senast 15/4. Instruktioner för det personliga brevet finns på programmets hemsida på hh.se (du kan även kontakta studierektor eller studievägledare). Där finns även information om vart brevet ska skickas.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Rasmus Tornberg
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2019-02-15