Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation 180 hp

Om programmet

Funderar du på en utbildning inom statsvetenskap? Vill du ha en bred teoretisk utbildning om vår tids samhällsfrågor? Då har vi ett förslag – välj programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation. Då får du en utbildning med både bred teoretisk bas och praktisk tillämpning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

– Om du läser Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation fördjupar du dig i statsvetenskap, med särskilt fokus på förmåga att bedriva samhällsanalys och sådana metoder som gör det möjligt att analysera och förstå samhällets komplexitet.

–Samhället förändras snabbt och under hotade demokratiska villkor, vilket skapar nya utmaningar i de politiska processerna samtidigt som mediesituationen hastigt blir annorlunda.

– Som student vid Högskolan i Halmstad får du del av exempelvis den senaste storsatsningen, Digitalt laborativt centrum, DLC, en digital, kreativ miljö med den senaste utrustningen inom visualisering och kommunikation.

Utbildningen ger insikter i hur makt, politik, politisk kommunikation och samhällsinstitutioner fungerar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samtidigt utvecklar du förmågan att praktiskt producera och presentera material för olika medier och inom olika genrer. Du kommer särskilt att tränas i att producera olika typer av texter.

Utbildningen ger kunskap om hur globaliseringen förändrar förutsättningarna för såväl politiska, ekonomiska, sociala men också mediala logiker. Du rustas att förstå samhällets komplexitet – och för att kunna kommunicera denna förståelse.

Du utbildas till samhällsanalytiker men får även kompetens inom kommunikation. Med fokus på framtidens arbetsmarknad väntar en utbildning med både bredd och djup och du får särskild kompetens i att skriva.

Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation är en utbildning som kräver tid och intensitet, och som ger förutsättningar för dig att få en kvalificerade anställning.

Med fokus på din framtida karriär ges du många möjligheter till kontakter med arbetslivet.

Common Core gör din profil unik
Framtidens jobb kommer att kräva bättre förståelse för relationen mellan människa, teknik och samhälle. Därför har Högskolan i Halmstad utvecklat Common Core. Common Core är en innovativ utbildningsmodell som förbereder dig för framtiden och ditt kommande yrke – och gör dig mer attraktiv och unik på arbetsmarknaden. Common Core finns från och med höstterminen 2019 på just programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation.

Det gör att du får en breddad och ännu bättre förståelse för hur samhället fungerar i dag och framöver – och din statsvetenskapliga utbildning får en extra spets.

Common Core består av ett antal kurser, men fungerar på ett lite annorlunda sätt. Så här funkar det! hh.se/commoncore

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Ditt nästa jobb kan finnas inom myndigheter, förvaltningar eller organisationer, både nationellt och internationellt, och handla om att göra utredningar, samhällsanalyser och beredningar. Du kan även arbeta som forskare (efter vidare studier/forskarexamen) inom statsvetenskap.

Studier utomlands
Att studera utomlands ger dig upplevelser för livet. Du får möjlighet att utvecklas både på det akademiska och personliga planet. Du kan läsa kurser som inte finns i Halmstad och se på samhällsproblem från andra perspektiv än ditt eget. Samtidigt får du möjlighet att leva i en annan kulturell kontext och kanske får du vänner för livet från världens alla hörn.

Högskolan har avtal med flera universitet inom och utanför Europa, exempelvis Storbritannien, Holland, Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Australien och USA.

Innehåll

Utbildningen omfattar tre års studier, med huvudområdet statsvetenskap, och består av kurser som berör samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor. Utbildningen behandlar perspektiv på globaliseringens inverkan på olika samhälls- och kommunikationsfrågor.

Om kurserna
Du kommer att läsa kurser i huvudämnet statsvetenskap. I dessa kurser ingår undervisningsmoment med fokus riktat mot grundläggande statsvetenskaplig teori (stat, politik, demokrati, rättvisa), politiskt deltagande och politiska styrelsesystem.

Du kommer även att läsa kurser som fokuserar på samhällsutmaningar som handlar om idéer om samhället och hur samhället är organiserat, om relation mellan kommunikation, medielogik och demokrati, makt, identitet och globalisering.

Med reservation för eventuella förändringar.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11304
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Jonna Johansson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2019-01-07